KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Một 1, 2017 9:36 sáng

Thực hiện theo công văn số 525/ PGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 9 năm 2017 về thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Năm học 2017- 2018″.

Trường Mầm non Dương Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Năm học 2017- 2018″như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai 2013-2016″ theo Kế hoạch số 137/KH-PGDĐT ngày 31/3/2014 của Phòng GD&ĐT Na Rì về việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016″;

Thực hiện theo công văn số 525/ PGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 9 năm 2017 về thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Năm học 2017- 2018″

.Nâng cao nhận thức,kỹ năng trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc tổ chức các phương pháp, biện pháp thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường .Trên cơ sở đó giáo viên có trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo nâng cao tầm vóc và thể lực cho trẻ ,giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thẻ nhẹ cân và thẻ thấp còi.

– Tăng cường bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, khỏe mạnh; dưới mọi hình thức tổ chức các hoạt động, tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ;

BGH xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ đạo tới toàn thể giáo viên thực hiện tốt .

Nâng cao nhận thức về tầm quan trong của công tác giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục cho trẻ và được thực hiện thường xuyên, có chất lượng.

Toàn bộ giáo viên trong nhà trường nắm được kiến thức, kỹ năng, biện pháp thực hiện trong việc giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

100% trẻ em trong nhà trường được hoạt động theo các bài tập phù hợp với từng độ tuổi, trẻ mạnh dạn tự tin, nhanh nhẹn khéo léo ,khỏe mạnh.

Nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về tầm quan trong của giáo dục phát triển vận động cho trẻ và huy động sự tham gia của các bậc phụ huynh cùng chăm lo GDPTVĐ cho trẻ.

II .NỘI DUNG THỰC HIỆN:

  1. Nội dung thực hiện

– BGH xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”Năm học 2017- 2018″ cụ thể chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện GDPTVĐ theo chương trình GDMN.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ theo qui định từng độ tuổi,  rèn cho trẻ thói quen văn minh trong ăn uống, ngủ đúng giờ, đủ giấc, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khoẻ và an toàn.

– Hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN của các độ tuổi, khai thác các trò chơi vận động ,bài tập vận động trong các tài liệu,khai thác các trò chơi dân gian của địa phương có yếu tố vận động cho trẻ phù hợp với độ tuổi, khai thác trên băng đĩa có nội dung GDPTVĐ cho trẻ phù hợp với độ tuổi.

– BGH xây dựng kế hoạch thăm lớp dự giờ có nội dung chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ theo từng tháng trong năm học.

– Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nội dung về chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường” thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày một cách có hiệu quả, tránh áp đặt gò bó, hướng dẫn tổ chức cho trẻ những bài vận động từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó nhưng phải phù hợp với độ tuổi của nhóm lớp mình.

– Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể lực cho trẻ như: Thể dục sáng,giờ học chính,hoạt động ngoài trời,vận động nhẹ buổi chiều, các ngày hội, ngày lễ…

– Tổ chức hội thi GVDG cấp trường trong đó có nội dung thực hành GDPTVĐ cho trẻ.

– Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về nội dung giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua các buổi họp phụ huynh, các góc tuyên truyền của các nhóm lớp qua các buổi đón và trả trẻ hàng ngày.

– Tổ chức “Hội thi bé khỏe- bé đẹp” cấp trường nhằm tạo sân chơi thể lực cho trẻ và để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đạt hiệu quả GDPTVĐ cho trẻ tại trường;

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/ năm học, Kiểm tra, cân đo trẻ 3 lần /năm học, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh, phát hiện những bất thường về sự phát triển thể chất đặc biệt là liên quan đến sự phát triển vận động của trẻ để can thiệp sớm…

– Trang bị đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho giáo viên ngay từ đầu năm học.

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao cho trẻ.

– Báo cáo kết quả thực hiện theo qui định về phòng GD&ĐT.

  1. Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, giáo viên:

– Cho cán bộ, giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn các lớp hội thảo, hội thi về chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ do cấp trên tổ chức.

– Nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh trong xã về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng, đồ chơi ,kinh phí để phục vụ cho chuyên đề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDPTVĐ cho trẻ trong nhà trường.

– Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt tự học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã đề ra.

– Giáo viên thường xuyên làm tốt công tác GDPTVĐ cho trẻ thông qua các hoạt động học, hoạt động chơi hàng ngày cho trẻ.

– Giáo viên các nhóm lớp trang trí, xắp sếp phòng nhóm gọn gàng, khoa học phù hợp với chủ đề trong năm học, nội dung các góc trong lớp không đơn điệu,phong phú theo từng chủ đề,trong đó có nội dung giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm về chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ mầm non;

– Hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN của các độ tuổi, khai thác các trò chơi vận động ,bài vận động trong các tài liệu,khai thác các trò chơi dân gian của địa phương có yếu tố vận động cho trẻ phù hợp với độ tuổi, khai thác trên băng đĩa có nội dung GDPTVĐ cho trẻ phù hợp với độ tuổi, thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ theo qui định của từng độ tuổi.

– BGH tăng cường tổ chức thăm lớp dự giờ của giáo viên trong việc thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ .

– Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường trong đó có giáo dục phát triển vận động.

– BGH kiêm tra thường xuyên các hoạt động GDPTVD cho trẻ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.

  1. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục phát triển vận động.

– Kiểm tra rà soát các thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục phát triển vận động . Thang thể dục, ghế thể dục, cầu trượt,bóng…..để lên kế hoạch mua bổ xung thêm.

– Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho giáo dục phát triển vận động và các hoạt động khác để thực hiện các hoạt động hàng ngày cho trẻ và tham dự thi cấp trường, cấp trên tổ chức.

  1. Công tác tuyên truyền.

– Tiếp tục tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về kế hoạch và mục tiêu của chuyên đề cũng như kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện chuyên đề của trường và mục tiêu cần hướng tới trong giai đoạn tiếp theo;

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, nội dung, phương pháp giáo dục PTVĐ cho các bậc phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức;

– Khai thác các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền về GDPTVĐ cho trẻ để xây dựng nội dung tuyên truyền cho năm học và cả giai đoạn;

– Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung GDPTVĐ cho các bậc cha mẹ học sinh và cùng thực hiện nội dung GDPTVĐ cho trẻ theo Kế hoạch.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG.

Thời gian Nôi dung thực hiện
 

 

 

 

 

 

Tháng

 8 +9/ 2017

– Trang trí nhóm lớp theo chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

– Ổn định thực hiện dạy và học theo kế hoạch chương trình GDMN .

– Tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngàycho trẻ. Dạy trẻ có thói quen trong ăn uống, vệ sinh cá nhân… thông qua các hoạt động.

– Khám sức khỏe, cân đo trẻ đầu năm học lần 1.

– Hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN của các độ tuổi, khai thác các trò chơi vận động ,bài vận động trong các tài liệu đã ban hành ,khai thác các trò chơi dân gian của địa phương có yếu tố vận động cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, khai thác trên băng đĩa có nội dung GDPTVĐ cho trẻ phù hợp với độ tuổi.

– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề GDPTVĐ và các chuyên đề khác.

– Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về nội dung GDPTVĐ cho trẻ qua các buổi họp phụ huynh, các góc tuyên truyền của các nhóm lớp qua các buổi đón và trả trẻ hàng ngày

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

10 /2017

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Tiếp tục hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng các trò chơi vận động ,bài vận động trong các tài liệu đã ban hành ,khai thác các trò chơi dân gian của địa phương có yếu tố vận động cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, khai thác trên băng đĩa có nội dung GDPTVĐ cho trẻ phù hợp với độ tuổi.

– Nâng cao nhận thức cho giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức GDPTVĐ cho trẻ dưới mọi hình thức .

– Tiếp tục khai thác và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chuyên đề.

– Tiếp tục phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề GDPTVĐ và các chuyên đề khác.

– Tiếp tục tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về nội dung GDPTVĐ cho trẻ.

– Tổ chức thăm lớp dự giờ hàng tháng theo chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ .

– Tổ chức thi GVDG cấp trường trong đó có chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

Tháng 11/2017

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch. Chú trọng giáo dục vận động cho trẻ.

– Tiếp tục hướng dẫn giáo viên khai thác và sử dụng các trò chơi vận động ,bài vận động trong các tài liệu đã ban hành ,khai thác các trò chơi dân gian của địa phương có yếu tố vận động cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, khai thác trên băng đĩa có nội dung GDPTVĐ cho trẻ phù hợp với độ tuổi.

– Cân đo sức khỏe trẻ lần 2.

– Tổ chức trưng bày đồ dùng, đồ chơi dạy học phục vụ chuyên đề GDPTVĐ cấp trường chào mừng ngày lễ 20/11;

– Dự giờ thăm lớp và đánh giá giáo viên và học sinh.

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Sinh hoạt chuyên môn, rút kinh nghiệm

Tháng 12/2017 – Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Tiếp tục phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

– Tổ chức cho giáo viên dự giờ thao giảng về chuyên đề GDPTVĐ;

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

 

Tháng 1/2018

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Thăm lớp dự giờ theo kế hoạch

– Tổ chức Hội thi “Bé khỏe-Bé đẹp” cấp trường;

– Chọn 1-2 đồ dùng dạy học tự làm và sáng kiến kinh nghiệm phục vụ chuyên đề GDPTVĐ tham gia cấp huyện.

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

Tháng 2/2018

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Thăm lớp dự giờ theo kế hoạch

– Cân đo sức khỏe trẻ lần 3.

– Tham dự hội thảo cấp trên.

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

Tháng

3/ 2018

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Thăm lớp dự giờ theo kế hoạch

– Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

Tháng

4 /2018

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch . Chú trọng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

– Thăm lớp dự giờ theo kế hoạch.

– Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề đối với giáo viên và học sinh.

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao.

– Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề về cấp trên

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

Tháng

5 /2018

– Kiểm tra sức khỏe trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm học.

– Tổng kết năm học.

– Kiểm tra cơ sở vật chất, thiếtbị,tài liệu dạy học phục vụ chuyên đề để xây dựng kế hoạch bổ xung cho năm học 2018- 2019.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vân động cho trẻ trong trường MN Dương Sơn năm học 2017- 2018.

     Nơi nhận :                                                                                     TM/BGH

  – Phòng GD&ĐT;                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  – Lưu BGHvà ( B/C );

– GV các nhóm lớp ( T/hiện).